RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Lloyd Williams

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Meysydd Arbenigol: Ymgyfreithiad; Niwed Personol; Cyflogaeth

Rhif Ffôn: 01248 722215; 01407 830400; 01407 762204

Cyfeiriad E-bost: lloydwilliams@rgrl.co.uk

Swyddfeydd y mynychir: Llangefni a Chaergybi

Lloyd Williams

Proffil

Lloyd ydi Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni R. Gordon Roberts Laurie Cyf.

Mae Lloyd yn aelod o Gymdeithas Cyfreithwyr Plant ac â phrofiad eang ym meysydd Cyfraith Cyflogaeth ac Ymgyfreitha Sifil. Mae Lloyd wedi cynrychioli cleientiaid sydd wedi dioddef anafiadau trychinebus a rhai sy’n newid bywyd yn ogystal â nifer o achosion cyflogaeth amlwg gan gynrychioli unigolyn gerbron nifer o gyrff rheoli gan gynnwys Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth a Chyngor Dysgu Cyffredinol i Gymru.

Mae hobïau Lloyd yn cynnwys rygbi a rhedeg. Mae wedi ac yn parhau i fod yn un o Lywodraethwyr nifer o ysgolion lleol ac mae yn aelod o Glwb Rygbi Llangefni, ac yn gyn chwaraewr cyn i anaf orfodi ei ymddeoliad.