RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso

Cwmni cyfreithiol wedi ei leoli ar Ynys Môn yw R. Gordon Roberts Laurie & Co. Mae’r cwmni yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth cyfeillgar, proffesiynol ac effeithiol i’n holl gleientiaid.

Yr ydym yn gwneud ein gorau i wrando ar eich pryderon, gan ystyried eich anghenion bob tro a chanolbwyntio ar y canlyniad gorau i chi.

Mae ein prif swyddfa wedi ei lleoli yn Llangefni ac mae gennym hefyd gangen brysur iawn ym Miwmares. Yn 2015, fe gyfunodd y cwmni gyda chwmni sefydlog TR Evans Hughes & Co ac mae gennym bellach swyddfa ychwanegol yng Nghaergybi. Mi fydd y canghen yng Nghaergybi yn parhau i fasnachu fel TR Evans Hughes & Co ac mae’r cyfuniad hwn o fudd i’n cleientiaid gan ein bod bellach yn medru darparu arbenigaeth gyfreithiol mewn mwy o leoliadau o amgylch Ynys Môn.

Yr ydym hefyd yn deall nad yw hi’n bosib i rai cleientiaid ymweld ag un o’n swyddfeydd am wahanol resymau. Mae ein cyfreithwyr felly yn hapus i drefnu i ymweld â chleientiaid gartref pan fo’r angen.

Mae pob swyddfa hefyd hefo cyfeiriad e-bost ei hun:

Llangefni: reception@rgrl.co.uk
Caergybi: office@treh.co.uk
Biwmares: Beaumaris@rgrl.co.uk